انتخاب شرکت صنایع بسته بندی ایمان بعنوان واحد نمونه منطقه 3 کشور

از سوی کمیته ارزیابی و داوری بیست و هفتمین جشنواره ملی امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، شرکت صنایع بسته بندی ایمان بعنوان واحد نمونه منطقه 3 کشور در سال 1395 از استان البرز انتخاب گردید .

آدرس شرکت

شهرک صنعتی اشتهارد ، بلوار ابوریحان ، بلوار حسابی غربی ، بعد از بلوار فردوسی ، خیابان نرگس 2 ، خیابان نسترن2 ، قطعه 3776 و 3787
کدپستی : 3188116165
تلفن : 83-37775676-026
فکس : 37775684
ایمیل : p_kianian@yahoo.com

2014 Powerd by websazi.pneg.ir

top